Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus liikmesorganisatsioonide esindajatele projekt “Organisatsiooni arendamise ABC”

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on puuetega inimeste huvikaitseorganisatsioon, mis esindab ja kaitseb puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Lisaks sellele panustab organisatsioon oma liikmete pädevuste arendamisele. Projekti „Organisatsiooni arendamise ABC“ raames soovisime ühise arengu ja kogemuste vahetamise kaudu tõsta TPIK liikmesorganisatsioonide liikmete teadmisi kodanikuühiskonnast ja huvikaitsest.

Veebruarist maini toimus TPIK liikmesorganisatsioonide seas koolitustesari, mille raames õppisid liikmesorganisatsioonid hindama oma organisatsiooni võimekust, kaasama uusi liikmeid ning on teadlikumad, kuidas leida rahastust oma ideedele. Igal koolituskohtumisel tutvustas valitud teemat väline koolitaja ning oma kogemusi praktikas jagas üks liikmesorganisatsiooni esindaja.

Kokku toimus viis koolituskohtumist:

Vabatahtlike kaasamise koolitus – Liikumine Kodukant Eha Paas ja Rita Goruškina

Huvikaitse koolitus – Sven Kõllamets ja Külli Urb

Meeskonnatöö koolitus – Anneli Habicht ja Villu Urban

Sotsiaalmeedia koolitus – Jakob Rosin ja Mihkel Tõkke

Sponsorite kaasamise koolitus – Kristi Luksep MTÜ Vähiühing Kaev ja Evely Kaibald.

Projekti tulemusel on TPIK liikmesorganisatsioonide esindajad teadlikumad huvikaitsest ning oskavad muuta oma organisatsiooni jätkusuutlikumaks.

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.