Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 20. jaanuaril “Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele” infopäev

Infopäeva teemaks oli “Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele”.

Ettekannete teemad olid järgmised:

„Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“. Ebeli Berkman, Sotsiaalkindlustusamet, projektijuht.

„Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele Tallinnas“. Tarmo Kurves, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,  juhtivspetsialist.

„Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus Tallinna Perekeskuses“. Talvi Karbe Tallinna Perekeskus, tugiisikuteenuse koordinaator.

Infopäeva eesmärk oli tutvustada olemasolevaid puudega lastele mõeldud tugiteenuseid, erilise tähelepanu all tugiisiku teenuse osutamine. Lisaks tutvustati puudega lastele suunatud uute tugiteenuste arendamist ning pakkumist.