Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 20. jaanuaril “Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele” infopäev

Infopäeva teemaks oli “Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele”. Ettekannete teemad olid järgmised: „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“. Ebeli Berkman, Sotsiaalkindlustusamet, projektijuht. „Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele Tallinnas“. Tarmo Kurves, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,  juhtivspetsialist. „Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus Tallinna Perekeskuses“. Talvi Karbe Tallinna Perekeskus, tugiisikuteenuse koordinaator. Infopäeva eesmärk oli tutvustada …

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 20. jaanuaril “Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele” infopäev Read More »