Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 18. novembril erihoolekande infopäev

Infopäeva teemaks oli “Erihoolekande arengusuunad lähiaastatel”.

Erihoolekande teenuste vajadust Tallinnas arengupuudega inimeste perede silmade läbi tutvustasid Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugiühingu esindajad. Ettekanne

AS Hoolekandeteenused lähiaastate kava ööpäevaringse teenuse osutamiseks Tallinnas ja Harjumaal tutvustas Liina Lanno, AS Hoolekandeteenused teenuste direktor. Ettekanne

“Erihoolekande arengukava 2014 – 2020” tutvustas Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist Raiko Puustusmaa. Ettekanne  

*Peale ettekannet on toimunud muutus peremajade suurusega. Tulenevalt sellest, et enamik olemasolevaid peremaju on 11-12 kohalised, siis viidi sisse muudatus, mille alusel eristatakse rahastust hoonete puhul 12 isiku piirist, mitte 10st.