Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 18. novembril erihoolekande infopäev

Infopäeva teemaks oli “Erihoolekande arengusuunad lähiaastatel”. Erihoolekande teenuste vajadust Tallinnas arengupuudega inimeste perede silmade läbi tutvustasid Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugiühingu esindajad. Ettekanne AS Hoolekandeteenused lähiaastate kava ööpäevaringse teenuse osutamiseks Tallinnas ja Harjumaal tutvustas Liina Lanno, AS Hoolekandeteenused teenuste direktor. Ettekanne “Erihoolekande arengukava 2014 – 2020” tutvustas Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist Raiko Puustusmaa. Ettekanne   *Peale ettekannet on toimunud muutus peremajade suurusega. …

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 18. novembril erihoolekande infopäev Read More »