Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 18.veebruaril erihoolekande seminar

SA Autistika juht Sirje Norden rääkis perede poolt algatatud teenuse käivitamisest ja uutest väljakutsetest. Saame küll!

Eesti Vaimupuuetga Inimeste Liidu juhataja Agne Raudmees rõhutas, et erivajadustega inimete väiksematesse majadesse paigutamine ei tähenda veel deinstitutsioneerimist, vaid vajame ka suhtumise muutumist inimestesse.

Bärbel Vapper Sotsiaalministeeriumist tutvustas “Erihoolekande arengukava 2014 – 2020”. Mõned märksõnad, mis jäid kõlama – ehitatakse väiksemaid kaasaegsetele nõuetele vastavaid maju, inimesi järjekorras enam hoidma ei hakata, teenused muutuvad paindlikumaks. Muidugi kõneldi ka paljust muust. Lisainfo ja ettekanded peagi siin saadaval.