Tallinn annab puuetega inimestele taas tasuta ruumid

Raepress
29. mai 2013

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule otsuse eelnõu MTÜ-le Tallinna Puuetega Inimeste Koda äriruumide tasuta kasutada andmise jätkamise kohta aadressil Endla 59/Mooni 30, kus tegutseb Puuetega Inimeste Tegevuskeskus.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on tegevuskeskus kümne aasta jooksul muutunud kohaks, kus paljud Tallinna puuetega inimeste ühingud saavad osutada oma sihtgrupile kvaliteetseid teenuseid.

„Püüame omalt poolt teha kõik, et meie puuetega inimesed saaksid oma eluga paremini toime tulla ning tegevuskeskuses läbiviidavad erinevad tegevused, sealhulgas koolitamine, nõustamine ja mitmekülgne huvitegevus võimaldab neil end sotsiaalselt aktiivsetena tunda. Seega on loomulik, et tegevuskeskus saab soodustingimustel tegevust jätkata.“

Tegevuskeskuse ühisruumideks on saal, õppeklass, arvutiklass, toimetulekuruum, võimlemisruum, fuajee, köök, klubiruum ning töökojas asuvad ruumid, lisaks neile on antud Tallinna puuetega inimeste ühingutele allkasutusse erineva suurusega äriruumid büroopindadeks ja allkasutajad tasuvad äriruumidega seotud kommunaalkulud vastavalt kasutuses oleva pinna suurusele. Praeguse seisuga on tegevuskeskuse äriruumid antud allkasutusse kümnele puudega inimeste ühendusele.

Tegevuskeskuse hea asukoht võimaldab ligipääsu liikumispuudega inimestele ja lähitulevikus on kojal kavas kohandada ligipääsetavus ka nägemispuudega inimestele.

Mullu toimus tegevuskeskuses 303 üritust, koos projektitegevustega kokku 590 ettevõtmist Tegevuskeskuse külastuste arv on kümne aastaga kasvanud 4 639-lt 25 584-le.

Tegevuskeskus on avatud tööpäevadel kõikidele puuetega inimestele, hoolimata vanusest, soost või puude raskusastmest, vajadusel ka nädalavahetustel. Tegevuskeskuse kinnistu on piiratud aiaga, mis võimaldab korraldada üritusi ka õues.

Tallinn annab äriruumid alates 30. septembrist 2013 otsustuskorras kojale kümneks aastaks tasuta kasutusse.