Valmis puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Raepress 8. märts 2010 Käesoleva aasta alguses valmis puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev uuring, millest selgus, et veidi üle poole (53%) puuetega tallinlastest hindab oma eluruumi seisundit heaks, 39% rahuldavaks ning 7% halvaks. Elukvaliteeti üldiselt peab heaks umbes veerand küsitletutest (23%), pooled (49%) hindavad seda rahuldavaks ning veerand (25%) puuetega tallinlastest hindab oma elukvaliteeti halvaks. …

Valmis puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring Read More »