Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab 10. aastapäeva konverentsiga

Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab oma 10. aastapäeva konverentsiga, mis toimub 16.05.2007 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59, Tallinn).

Konverentsi keskseteks teemadeks on puuetega inimeste võrdsed võimalused ja kaasamine otsustusprotsessidesse. Konverentsi raames käsitletakse kodanikeühenduste rolli võrdsete võimaluste saavutamisel, väljakutsetest puuetega inimeste õiguste tagamisel ja sotsiaalse õigluse saavutamisel, individualismist ja kollektivismist ühiskonnas.

Konverentsil esinevad ettekannetega teiste seas õiguskantsler Allar Jõks, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Urmo Kübar.

Konverentsi raames annab Microsofti Eesti esinduse juht Rain Laane Tallinna Puuetega Inimeste Kojale üle tšeki 700 000 kroonile projekti „Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt” jätkamiseks.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku 18 500 puudega inimest, kellest 4000 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.