17. jaanuari võrgustiku foorumi koosolek nr 1

Toimus: 17.01.2022 Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda – Endla 59 Tallinn
Projekt: Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine;
Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös
Vabaühenduste Liiduga

Kohal: 14 osalejat
Teema: Invakomisjoni töö ja põhimõtete tutvustamine ja ettepanekud 2022 aasta Tallinna Invakomisjoni tööplaani. Helsingin Kaupungin Vammaisneuvosto (nn invakomisjon Soome pealinnas) tutvustamine.
Korraldaja ja foorumi koosolekujuht: Külli Urb; projekti võrgustiku koordinaator.

Foorumi koosoleku nr 1 protokoll

Koosolek toimus projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine“ raames.Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.