Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub osalema seminaril

„ Erihoolekande arengusuunad lähiaastatel “

18. veebruaril 2015 algusega kell 15

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Seminari eesmärgiks on saada ülevaade erihoolekande arengusuundadest, tuginedes valdkonna arengukavale „Erihoolekande arengukava 2014 - 2020", tutvustada SA  Autistika poolt loodud päevakeskust autistlikele noortele, tuua esile deinstitutsionaliseerimise olulisust ja tutvustada mõõduka-raske vaimupuudega inimeste kogukonda kaasamise võimalusi ja vajadusi.
Osalema on oodatud: arengupuudega inimeste pereliikmed, sotsiaaltöötajad, üliõpilased jne

Kava:

14.45                 Tervistuskohv
15.00 - 15.45    „Erihoolekande arengukava 2014 - 2020" ja selle rakenduskava tutvustus.  Bärbel Vapper, Sotsiaalministeeriumi spetsialist
15.45 - 16.15     SA  Autistika poolt loodud päevakeskuse arengu lugu ja uued väljakutsed.  Sirje Norden, SA Autistika juhatuse esimees
16.15 - 16.45     Deinstitutsionaliseerimisest ja mõõduka-raske vaimupuudega inimeste kogukonda kaasamise võimalustest ja vajadustes
                          Agne Raudmees, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, juhatuse esimees
16.45 - 17.00     Liitpuudega inimeste hoolekanne - kas midagi erilist? Teema püstitus Külli Urb - Liikumispuuetega Laste Tugiühingu esimees

 


Seminari modereerib Külli Urb.
Eelregistreerimine e-posti aadressil: tom@tallinnakoda.ee või tel: 6564048

Infot võib julgelt levitada oma võrgustikes.

VEEL UUDISEID

23.04.2015
Tegevuskeskuses toimub 26.aprillil Spordipäev!
10.04.2015
Asjade kogumine puuetega laste, noorte, täiskasvanute ja perede toetuseks
25.02.2015
Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 18.veebruaril erihoolekande seminar
09.02.2015
Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses toimus valimiseelne debatt
28.01.2015
TPIK kutsub osalema avalikul valimisdebatil 4.veebruaril kell 15