Invamess 2016

Puuetega inimeste elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad info, teenuste, toodete, abivahendite, hariduse kättesaadavusest ning samuti teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadustega inimestega. Puuetega inimeste valdkond on maailmas kiirelt arenev- kaasaegne infotehnoloogia ja abivahendid aitavad vähendada puudega inimeste vajadust kõrvalabi järele ning suurendavad seeläbi võimalusi osaleda aktiivsemalt ühiskonnaelus.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) andmetel on ühiskonnas 15% puudega inimesi. Eestis elab ligi 140 000 puudega inimest, Tallinnas üle 29 000 puudega inimese.

Mis toimub?


Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 28.- 29. aprillil messi „Invamess 2016", mille eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.

Viiendat korda toimuval messil on esindatud üle 30 organisatsiooni, kelle väljapanekud hõlmavad nii õppimisvõimalusi, puuetega inimeste ühingute tegevust, abivahendi- ja meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid jpm.

 

Messi käigus toimuvad mitmed infotunnid, mille teemadeks on sotsiaalne rehabilitatsioon, tööalane rehabilitatsioon, autism. Vestlusringis arutletakse puuetega noorte väljakutsetest tänapäeval ning arvutikursusel õpitakse arvuti kasutamise põhitõdesid.

 

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada sotsiaaltöötajate käest teavet puuetega inimestele suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas. Õigusteenuste Büroo juristid pakuvad õigusalast nõustamist. Lastevanemad saavad soovi korral jätta oma lapsed lastehoidu. Hoovimajas tutvustab Jure Biechonski kuidas liikuda minevikust tulevikku ilma piiranguteta ning võimalik on juhendajate eestvedamisel õppida hingamisteraapiat ja kundalini meditatsiooni. Sõprade ja tuttavatega saab jalga puhata ning muljeid vahetada kohvikus.

 

Kus ja millal toimub?
Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
Mess on avatud 28. aprillil kell 13-19 ning 29. aprillil kell 11-17.
Külastajatele on mess tasuta.

 

Lisainformatsioon ja kontaktid:
Mihkel Tõkke, tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Tel: 52 56 560, 655 4161
E-post: mihkel@tallinnakoda.ee